1. Lisää resursseja perusopetukseen

-Perusopetukseen tarvitaan lisää opettajia, erityisopettajia, koulunkäynninohjaajia, kuraattoreita ja psykologeja.

2. Lapsiperheille aito valinnanvapaus

-Lapsiperheillä tulisi olla aito valinnanvapaus päättää, meneekö lapsi päiväkotiin vai hoidetaanko lasta kotona lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. Tämä ei onnistu lapsiperheiden tukia leikkaamalla vaan päinvastoin niitä lisäämällä.

3. Annetaan yrittäjille tilaisuus yrittää ja työntekijöille mahdollisuus työntekoon

-Yrittäjiä pitää tukea, jotta jo olemassa olevat yritykset pystyisivät palkkaamaan lisää työvoimaa ja uusia yrityksiä saataisiin Oulun alueelle lisää. Työn ja yrittämisen tulee aina olla kannattavaa.

4. Vanhusten kotihoitoon lisää työntekijöitä

-Kotona asuvien vanhusten luona käydessään työntekijöillä tulisi olla aikaa vanhusten riittävään huolenpitoon ja kohtaamiseen.

5. Lisäksi minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja luonnonmukainen elämä, kierrätys ja kestävä kehitys, viihtyisä kaupunkiympäristö kahviloineen ja puistoineen ja liikuntapalvelut (esimerkiksi lähiliikuntapaikat, luontopolut, pururadat, hiihtoladut, luistelukentät)