23. touko, 2021

Ei veronkorotuksille!

Yrittäjäystävälliset ehdokkaat tekevät yritysystävällisen kunnan. Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. Siksi on tärkeää, että kunta on yrittäjämyönteinen ja tarjoaa yrityksille hyvän pohjan luoda uusia ja kasvattaa jo olemassa olevia yrityksiä. Ilman yrityksiä ja työpaikkoja ei ole mahdollisuuksia hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. 

Ilman tuloja ei voi olla menoja. Suurin osa kaupungin tuloista saadaan kuntalaisten maksamista veroista. Miten sitten saamme lisää verotuloja? Siihen on kaksi vaihtoehtoa: nostamalla veroja tai lisäämällä veronmaksajien määrää. 

Korottamalla veroja, viemme kuntalaisten kukkarosta taas lisää rahaa, jolloin ostovoima heikkenee. Talouden ollessa tiukilla karsitaan yleensä ensimmäisenä ns. ylimääräiset kulut kuten ravintolassa tai kampaajalla käynnit, erilaiset hoidot ja hierojat tai kulttuuripalvelut. Veronkorotukset siis vaikuttaisivat suoraan alueen yrityksiin. Tämä ei tekisi hyvää erityisesti nyt, kun yritykset ovat muutenkin hankalassa tilanteessa koronan vuoksi.  Veronkorotuksella on myös muita haittavaikutuksia, esimerkiksi palkasta käteen jäävä osuus pienenisi, jolloin työn vastaanottaminen olisi vielä nykyistäkin vähemmän kannattavaa. Työntekemisen tulee aina olla kannattavaa. Veronkorotus ei siis ole vaihtoehto.

Täytyy siis saada lisättyä veronmaksajien määrää. Menestyvät yrittäjät ovat kotikaupunkimme ja koko yhteiskuntamme perusta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko kaupunkiin työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Yritykset synnyttävät hyvinvointia ja kuntien yksi keskeisimmistä tehtävistä on tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. Myös kunnan tuottamien palveluiden kohdalla on viisasta kuunnella yrityksiä. Jos yritys pystyy tuottamaan palvelun laadukkaammin ja tehokkaammin kuin kunta, on sen palvelut järkevää ottaa kunnan käyttöön. Annetaan markkinatalouden oikeasti toimia.

Pitämällä huolta taloudesta pidämme huolta ihmisistä. Talous on väline, jonka avulla voimme taata laadukkaat ja kestävät palvelut myös tulevaisuudessa. Jätetään lapsillemme perinnöksi taloudellisesti vakaa Oulu, jossa palvelut toimii ja hoitoon päästään ajoissa!