4. kesä, 2021

Koirametsä Ouluun!

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen koirametsän perustamisesta Ouluun. Koirametsä on koirille ja koiranulkoiluttajille osoitettu maksuton ja aina avoinna oleva alue, jossa koiria saa pitää vapaana. Helsingissä koirametsiä on kaksi: Östersundomin koirametsä, joka on 50 hehtaarin kokoinen alue sekä Rajasaari, joka on kokonaan koirien vapaassa käytössä. Myös muissa kunnissa on tehty kuntalaisaloitteita koirametsän perustamisesta. 

Koiralle on paljon haittaa siitä, jos sen pitää kulkea koko elämänsä hihnassa. Koiralla on lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, joita sen pitäisi päästä toteuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi haistelu, tutkiminen, pureskelu, kaivaminen, monipuolisessa maastossa vapaana juokseminen ja lajitovereiden kanssa seurustelu. Sopu koirien välillä säilyy parhaiten suuressa tilassa, missä kaikilla koirilla on mahdollisuus halutessaan väistää toisia koiria. 

Metsässä liikkuminen edistää sekä koiran että koiranulkoiluttajan terveyttä ja hyvinvointia. Luvallisen paikan osoittaminen vähentäisi koirien luvatonta irtipitoa ja sen mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä luonnoneläimille. Toteutuessaan koirametsä myös parantaisi entisestään Oulun mainetta eläin- ja luontoystävällisenä kaupunkina.

Metsä on paitsi koirien, myös lasten paras leikkipaikka. Mutkittelevat polut, kivet ja kannot ruokkivat lasten mielikuvitusta ja houkuttelevat lapsia liikkumaan. Metsässä liikkuminen on hyvin monipuolista; hyppely, kiipeily ja juoksu erilaisilla alustoilla kehittävät motorisia taitoja. Hyvät motoriset taidot taas helpottavat lapsen oppimista ja vähentävät loukkaantumisia. Oulussa ei tällä hetkellä ei ole paikkaa, jossa sekä koirat että lapset viihtyvät. Koirametsä olisi sellainen paikka.

Jo vuonna 2014 tehdyn koirapalvelukyselyn mukaan uusina kaupungin tarjoamina palveluina toivottiin eniten koirauimarantaa ja koirametsää. Jos sinustakin Ouluun kaivataan koirametsä, jossa koirat saisivat hulmuta vapaina, käy allekirjoittamassa kuntalaisaloitteeni osoitteessa: 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/19724